Tomasz Czuczak - kandydat Koalicja Samorządowa OK Samorząd

Nr. na liście

1
Tomasz
Czuczak

Kandydat do:

Sejmiku Województwa

Okręg

Okręg 4 - Sejmik

Osiedle 2

Bukowe - Słoneczne

Tomasz Czuczak – lat 47. Wykształcenie wyższe. Absolwent Wydziału Politologii UMCS w Lublinie, Akademii Liderów Samorządowych oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania funduszami unijnymi na Uniwersytecie Warszawskim. Od ponad 15 lat związany zawodowo z samorządem terytorialnym. W latach 2006 – 2012 radny Rady Miasta Koszalina, w okresie 2007 – 2010 Przewodniczący Rady Miasta Koszalina. Od lipca 2012 roku Sekretarz Miasta Koszalina, w obecnej kadencji wiceprezes Stowarzyszenia Euroregion Pomerania. W wolnym czasie spędzam czas biegając w po okolicznych trasach biegowych. W Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego chciałbym zaangażować się w sprawy polityki zdrowotnej, tak istotnej i ważnej dla mieszkańców Koszalina i tej części województwa. Ważne jest dla regionu koszalińskiego podjęcie działań zmierzających do stworzenia oddziału psychiatrii dziecięcej dla potrzebujących wsparcia młodych osób z tej części województwa. Kolejnym obszarem jest działanie na rzecz poprawy dostępności komunikacyjnej, zwłaszcza kolejowej, pomiędzy ośrodkami powiatowymi w naszym województwie, a także z głównym ośrodkiem administracyjnym w Szczecinie. Jesteśmy na początku wydatkowania Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego, ważne jest to, aby te środki w sposób zrównoważony trafiły do całego regionu. Ważne jest aby dzięki tym środkom poprawiła się jakość życia mieszkańców województwa, a przedsiębiorcy podnieśli swoją konkurencyjność na rynkach na których działają. Samorząd województwa powinien wspierać główne ośrodki akademickie w województwie, tak aby młodzież mogła zdobywać wykształcenie wyższe na innowacyjnych i potrzebnych dla gospodarki kierunkach studiów. Stanowiąc naturalne zasoby dla przedsiębiorstw naszego regionu.

Nasi kandydaci