Wojciech Jankowski - kandydat Koalicja Samorządowa OK Samorząd

Nr. na liście

3
Wojciech
Jankowski

Kandydat do:

Sejmiku Województwa

Okręg

Okręg 4 - Sejmik

Osiedle 2

Bukowe - Słoneczne

• radca prawny,
• prowadzi Kancelarię prawną w Białogardzie z blisko 20-letnim stażem,
• doświadczony samorządowiec.
 
2003-2005 Zastępca Wójta Tychowa,
2005-2006 Sekretarz Miasta Połczyn Zdrój,
w latach 2006-2010 radny Rady Powiatu Białogardzkiego.
 
Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje świadcząc usługi prawnicze na rzecz wielu podmiotów gospodarczych, instytucji publicznych czy organizacji pozarządowych
zaangażowany w akcje charytatywne i społeczne w Białogardzie.
  
• obecnie pracuje jako radca prawny w Starostwie Powiatowym w Białogardzie,
• miłośnik górskich wędrówek i dobrej muzyki,
• konsekwentny w działaniu - 3 lata temu zdobył najwyższy szczyt Europy - Mont Blanc,
• przedsiębiorczy i skuteczny, 
• zawsze podający pomocną dłoń potrzebującym.
 
Program wyborczy :
- wsparcie samorządów i lokalnych podmiotów gospodarczych w zakresie pozyskiwania dotacji na działalność, której dysponentem jest Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski,
- wsparcie ułatwienia dostępu do służby zdrowia,
- aktywny udział w tworzeniu systemu zapobieganiu i leczeniu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży,
- aktywny udział w działaniach zmniejszenia dostępności środków odurzających i narkotyków wśród dzieci i młodzieży.
- Tania energii poprzez budowę elektrowni wodnych na terenach Lasów Państwowych.
- Stworzenie systemu umożliwiającego inwestowanie przez LP w ZEO poprzez budowę EW w miejscach w których wcześniej istniała tego typu infrastruktura. 
Korzyści:
- tania energii poprzez zmniejszenie opłat CO2,
- dekarbonizacja – zmniejszenia produkcji energii z węgla
- ochrona środowiska :
- zwiększenie wilgotności lasów,
- poprawa walorów przyrodniczych 
- poprawa warunków bytności zwierząt,
- bezpieczeństwo- zwiększenie bezpieczeństwa ppoż,
- stała produkcja energii niezależna od wiatru i słońca,
- podniesienie walorów turystycznych,
- stworzenie infrastruktury Polskiej narodowej - która wykorzysta KPO na inwestycje w ZEO ( obecnie większość inwestycji prowadzonych jest przez podmioty zagraniczne)

Nasi kandydaci