Beata Bugajska - kandydatka Koalicja Samorządowa OK Samorząd

Nr. na liście

4
Beata
Bugajska

Kandydat do:

Sejmiku Województwa

Okręg

Okręg 1 - Sejmik

Osiedle 2

Szczecin

Każdy człowiek jest ważny. To dla mnie oczywiste, tak jak przekonanie, że godność, prawo do samostanowienia i rozwoju to niekwestionowane prawa człowieka. Niezależnie czy pracuję z dziećmi, młodzieżą czy osobami starszymi, zawsze na pierwszym miejscu stawiam człowieka, jego potrzeby, marzenia i cele. 

Pracuje w samorządzie - dyrektorka Wydziału Spraw Społecznych i pełnomocniczka Prezydenta Miasta Szczecin ds. równości. Jest liderką programu wsparcia psychologicznego dla dzieci, młodzieży i nauczycieli. Współtworzy i wprowadza programy w sferze polityki rodzinnej i senioralnej – Centrum Seniora, Centrum Inicjatyw Rodzinnych, Bon wieloraczki i Bon Alzheimer 75. Aktywnie działa na rzecz wdrażania standardów praw człowieka w samorządach.

Związana z Uniwersytetem Szczecińskim. Jest profesorką US; nauczycielką akademicką, autorką  90.  publikacji z zakresu polityki społecznej i gerontologii.

Społecznie zaangażowana w rozwój Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Szczecinie i całym regionie. Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego w Szczecinie, działająca na rzecz rozwoju geriatrii; wyróżniona tytułem Szczecinianki Roku za aktywność na rzecz seniorów.

Każdy człowiek jest ważny. To przekonanie motywuje mnie do działania na rzecz innych.

Nasi kandydaci