Przyjęliśmy założenie aby program był maksymalnie blisko ludzi i miejsc, w których żyjemy.

Program budujemy „od dołu” w myśl zasady, że plan działań w kolejnej kadencji samorządu musi być zgodne z oczekiwaniami mieszkańców. I tak program powiatu, a później województwa składa się z konkretnych punktów do załatwienia wy dyskutowanych na poziomie sołectwa – gminy. Pomysły i punkty do programu zgłaszane w trakcie konsultacji lokalnych powinny zawierać wskazanie miejsca, celu, znaczenia dla społeczności lokalnej. Po ustaleniu priorytetów z punktu widzenia mieszkańców materiał jest opracowywany przez zespół programowy dla regionu. Rolą zespołu jest przygotowanie rekomendacji punktów do programu województwa, a następnie programu na poziomie krajowym.

 

Ogólnopolski program Koalicji Samorządowej przygotowywany jest zgodnie z wyznaczonymi kierunkami:

samorządność i decentralizacja

edukacja

ekologia

zdrowie i bezpieczeństwo

zdrowe finanse samorządowe

Prace programowe OK Samorząd - Koalicji Samorządowej Zachodniopomorskie, koordynuje prof. Bartłomiej Toszek z Uniwersytetu Szczecińskiego. Po trwających od marca pracach przygotowawczych, od czerwca 2023 roku przedstawiciele OKS rozpoczynają cyklu konsultacji lokalnych na ternie województwa.

Ekologia

Edukacja

samorządność i decentralizacja

zdrowie i bezpieczeństwo

zdrowe finanse samorządowe