Koalicja Samorządowa zakłada komitet wyborczy

Daleko od polityki, blisko mieszkańców. Samorządowcy z Polski pod wspólnym szyldem Koalicji Samorządowej zakładają komitet wyborczy. To jasny sygnał, że w nadchodzących wyborach chcą grać główną rolę. 

Przygotowania trwały od wielu miesięcy, do OKS dołączali kolejni członkowie i organizacje lokalne, pozycja samorządowców sukcesywnie rosła. Dziś widać efekt tych przygotowań: powstaje ogólnopolski komitet wyborczy Koalicja Samorządowa, czyli jedna lista, skupiająca samorządowców, dla których ważniejsze od partyjnych walk i sporów jest dbanie o dobro mieszkańców.

”Koalicja Samorządowa zrzesza ludzi niezależnych, samorządowców, społeczników i aktywistów. Ludzi odważnych! Ogłaszamy dziś start w wyborach samorządowych i chcemy wziąć w nich udział  jako samorządowcy, biorąc odpowiedzialność za samorządową cześć Polski. Chcemy być daleko od polityki a blisko mieszkańców.”  - mówi lider ruchu, Tadeusz Czajka, wójt Tarnowa Podgórnego. 

Stanowisko Koalicji jest jasne: nadchodzące wybory są wyborami samorządowymi, dlatego to samorządowcy powinni odegrać w nich główną rolę partie mają co robić w parlamencie i w naprawianiu państwa. Samorządy powinny odejść od polityki i zająć się tym, do czego są powołane, czyli  sprawami mieszkańców.

„Samorządowcy są daleko od ogólnopolskiej polityki. Od tej, którą znacie z mediów, od tej, która wzbudza dużo emocji. My działamy lokalnie z myślą o mieszkańcach. Zamierzamy wystawić listy we wszystkich regionach, bo to jest czas, w którym możemy połączyć siły. Zapraszamy do współpracy!”  – dodaje Piotr Krzystek, prezydent Szczecina, wiceprzewodniczący zarządu krajowego OKS.

Równolegle do działań wokół komitetu wyborczego, trwają prace nad programem Koalicji w nadchodzących wyborach. Ogólnopolski program Koalicji Samorządowej przygotowywany jest zgodnie z wyznaczonymi kierunkami:

- samorządność i decentralizacja
- edukacja
- ekologia
- zdrowie i bezpieczeństwo
- zdrowe finanse samorządowe

Pytany o zaangażowanie polityczne samorządów w kampanię parlamentarną Tadeusz Czajka odpowiedział: „Koalicja Samorządowa wspierała w tych wyborach demokratyczną opozycję, ze względu na to, że poprzednia władza centralizowała Polskę, a jednym z celów koalicji samorządowej jest budowanie niezależności samorządów”.

OKS działa od 2021 r. skupia blisko 30 organizacji samorządowych na terenie kraju. Samorządowcy od początku działalności prowadzą działania na rzecz wzmacniania i obrony samorządności na różnych szczeblach, kierując się troską o wolność oraz społeczną, obywatelską odpowiedzialnością za nasze małe ojczyzny i za Polskę.