Radni KS wnioskują o zakaz sprzedaży alkoholu

Radni Koalicji Samorządowej chcą, aby na październikowej sesji Rada Miasta Szczecin zajęła się uchwałą o zakazie sprzedaży alkoholu w sklepach na terenie Szczecina, po godz. 22.00


Na najbliższej sesji Rady Miasta, pojawi się projekt uchwały ograniczenia sprzedaży alkoholu w sklepach po godz. 22, autorstwa Koalicji Samorządowej. Radni przygotowali projekt w oparciu o rekomendacje Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, które wyraźnie wskazuje, że zmniejszanie dostępności do alkoholu, jest jedną z najbardziej efektywnych strategii ograniczania problemów alkoholowych.


Czy to naprawdę jest potrzebne?


Dane, jakie przytaczają radni są jednoznaczne. Z opublikowanego w 2021 r. raportu Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pt. „Wzory konsumpcji alkoholu w Polsce”, wynika, że blisko 20% respondentów deklarowało picie alkoholu na zewnątrz (w parkach, na ulicy itp.). Szczególnie niepokojący jest fakt, że najwyższy odsetek wśród pijących w ten sposób stanowią osoby młode, w wieku 18-34 lata.


Niepokojący jest również wzrost spożycia alkoholu: od 3,2 litra wyrobów spirytusowych na jednego mieszkańca w 2014 r. do 3,8 litra w 2021 r. (według danych Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom), a także jego wpływ na bezpieczeństwo i porządek publiczny, czego dowodem są liczne interwencje funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Policji spowodowane zakłóceniem porządku przez osoby nietrzeźwe. Jednym z częstszych miejsc  tego typu interwencji, szczególnie w sezonie letnim, jest strefa dozwolonego spożycia alkoholu, na szczecińskim Bulwarze Gdyńskim.


Bezpieczniej na bulwarach i w całym mieście


Radni Koalicji Samorządowej są przekonani, że tego typu regulacja wpłynie bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa w mieście. Mniejsza dostępność alkoholu po 22 będzie skutkowała mniejszą koniecznością interwencji w pobliżu miejsc sprzedaży napojów alkoholowych w stosunku do osób nietrzeźwych znajdujących się w przestrzeni publicznej. Tym samym efektem regulacji ma być mniejsza liczba zakłóceń porządku i ciszy nocnej a tym samym wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta.


Co mówią przepisy?


Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, której celem jest ograniczenie dostępności do napojów alkoholowych, gmina ma możliwość regulowania godzin sprzedaży alkoholu w sklepach w godzinach nocnych tj. 22:00 – 06:00 oraz opracowania zasad usytuowania punktów sprzedaży.


Projekt uchwały został złożony w biurze Rady Miasta 26 września 2022 r. Najbliższa sesja RM zaplanowana jest na 18 października. Pod uchwałą mogą składać podpisy inni radni, do czego zachęcają radni Koalicji Samorządowej.