Koalicja Samorządowa najsilniejszą reprezentacją samorządowców w regionie.

Przygotowania do wyborów oficjalnie rozpoczęte.


Na rok przed wyborami samorządowymi w 2024 roku Koalicja Samorządowa jest największą organizacją zrzeszającą samorządowców w województwie zachodniopomorskim. Po zakończonym IX forum samorządowym w Szczecinie, samorządowcy spod szyldu OKS przyznają, że ich obecna pozycja to efekt długiej i systematycznej pracy. 


„Mamy reprezentantów w 13 powiatach, w ramach OKS współpracuje dodatkowo 14 stowarzyszeń i inicjatyw, a wciąż dochodzą nowe” mówi Tadeusz Czajka, przewodniczący zarządu krajowego OK Samorząd. „Zrzeszamy ponad 100 prezydentów, burmistrzów czy starostów, a każdego miesiąca ruch powiększa się o co najmniej kilka nowych organizacji lokalnych”.


Gotowi do wyborów


Celem Ogólnopolskiego Szczytu Samorządowego było oficjalne rozpoczęcie przygotowań do wyborów samorządowych w 2024 roku. Brak szyldów partyjnych i doświadczenie w relacjach z mieszkańcami pozwalają Koalicji Samorządowej w naturalny sposób przejść do kolejnego etapu na mapie drogowej prowadzącej do wyborów: konsultacji programowych.


„Na tym polega samorząd – tutaj mniej się mówi, a więcej czasu poświęca się na pracę i konsekwentną realizacje planów. Koalicja Samorządowa w województwie zapewniła sobie już pozycję i ludzi, którzy są gotowi do tego by dbać o interesy mieszkańców.” Mówi Piotr Krzystek, jeden z liderów koalicji w regionie oraz wiceprzewodniczący zarządu krajowego OK Samorząd.  – „Na arenie krajowej z kolei przygotowaliśmy pakiet ustaw ratunkowych dla samorządów. Teraz czas na konsultacje programu”.


Jak powstaje program?


Nad stworzeniem programu czuwa prof. Bartłomiej Toszek z Uniwersytetu Szczecińskiego. Po trwających od marca pracach przygotowawczych, przedstawiciele OKS gotowi są do rozpoczęcia cyklu lokalnych konsultacji programowych na terenie województwa.


Główne założenie jakie przyświeca pracom jest takie, aby program był maksymalnie blisko

ludzi i miejsc oraz odpowiadał na potrzeby lokalnych społeczności. Po ustaleniu priorytetów z punktu widzenia mieszkańców materiał jest opracowywany przez zespół programowy dla regionu. Rolą zespołu jest opracowanie rekomendacji punktów do programu województwa, a następnie programu na poziomie krajowym.


Konkretne rozwiązania na poziomie krajowym gotowe


Ogólnopolski program Koalicji Samorządowej przygotowywany jest zgodnie z wyznaczonymi kierunkami tj. samorządność i decentralizacja, edukacja, ekologia, zdrowie i bezpieczeństwo,

zdrowe finanse samorządowe – zgodnie z pakietem ustaw ratunkowych dla Samorządu – stworzonym przez Unię Metropolii Polskich i Związek Miast Polskich. Główne założenia ustaw to:

1. Odbudowa systemu zasilania finansowego Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Zrekompensowanie ubytków spowodowanych zmianami w podatku PIT oraz uzupełnienie luki w finansowaniu oświaty (udziały JST w PIT = 100%):

a) podwyższenie procentowych udziałów JST we wpływach z PIT:

- dla gmin o 38,05 pkt. proc., tj. z 38,34 do 76,39%;

- dla powiatów o 10,17 pkt. proc., tj. z 10,25 do 20,42%;

- dla województw o 1,59 pkt. proc., tj. z 1,60 do 3,19%.

b) wprowadzenie mechanizmu indeksacji części oświatowej subwencji ogólnej, poprzez określenie jej wysokości na 3% PKB, co wystarczyłoby do pełnego sfinansowania zadań oświatowych w każdym z kolejnych lat budżetowych.


2. Wprowadzenie pakietu działań doraźnych – samorządowej tarczy antyinflacyjnej:

a) Obniżenie stawki VAT na usługi transportu publicznego z 8 % do stawki 0 %;

b) Obniżenie stawki VAT na usługi dotyczące gospodarki odpadami z 8 % do stawki 0 %.


Koalicja Samorządowa wspólnie z mieszkańcami rozpoczyna kolejny etap prac programowych i przygotowań do wyborów samorządowych. Program tworzony pod okiem ekspertów ma być odpowiedzią na ich potrzeby oraz oczekiwania. Coraz więcej osób i stowarzyszeń, które na pierwszy miejscu stawiają dobro lokalnych społeczności dołącza do inicjatywy OKS. To efekt długiej i systematycznej pracy. Koalicja Samorządowa rośnie w siłę!